Dhamma books

“Ekama magaka pala dekak” (Sinhala)

Based on “Migasala Suthraya”

Download PDF (600KB)

“Daham Kedapatha” (Sinhala)

Based on “Ambalattikha Rahulowada suthraya” and “Aadi brahmachariya pangna suthraya”

Download PDF (600KB)

“Aramunaka athi mayawa” (Sinhala)

Based on “Maha pagnatha suthraya”

Download PDF (7MB)

dhamma books - Maha pagnatha suthraya